Місія GoCamp

виховати нове всебічно розвинене та освічене покоління свідомих громадян України, здатних до навчання впродовж життя і готових до викликів 21-го століття; надихати молодь вільно володіти іноземними мовами та бути відкритими до інших культур і досвідів.

Завдання

розвинути життєві вміння та цінності, які підготують молоде покоління до життя та викликів 21-го століття

подолати мовний бар’єр

навчити дітей широко мислити, виходити за рамки одної дисципліни, бачити зв’язки між різними явищами та предметами

сприяти обміну культурними цінностями та розширенню світогляду

зробити табір експериментальним майданчиком для новітніх технологій на методик навчання

 

 подолати стереотипи серед іноземців щодо України

 популяризувати волонтерський рух в Україні

 сприяти позитивному позиціонуванню України в світі

Проекти

GoCamp

пришкільні мовні табори 29.05.2017 - 16.06.2017 (3 тижні)

GoCamp AfterSchool

позакласні мовні програми 27.03.2017 - 28.04. 2017 (5 тижнів)
(пілот в Києві та Київській області)

Новини

our partners